4 bekende beleggingsstrategieën onder de loep

Passief beleggen lijkt in eerste instantie wellicht een beetje saai, maar je behaalt er veelal wel de beste rendementen mee. Periodiek beleggen in ETF’s is vandaag de dag ontzettend populair. Maar welke voordelen brengt deze vorm van beleggen precies met zich mee? Dividend Aristocrats vormen volgens veel beleggers zowat de interessantste bedrijven om in te beleggen. Maar waarom is dat zo? Beleggen in goud en zilver wordt reeds vele jaren aangeraden, maar hoe interessant is het nu echt? Dat alles laten we je graag ontdekken hier in dit artikel. 4 bekende beleggingsstrategieën onder de loep, lees snel verder.

Waarom passief beleggen je vaak de beste rendementen oplevert

Op het moment dat je gaat beleggen zal je kunnen vaststellen dat je dit op twee verschillende manieren kan gaan doen. We maken wat dit betreft dan ook een onderscheid tussen actief beleggen enerzijds en passief beleggen anderzijds. Voor heel wat beleggers geldt dat ze graag actief bezig willen zijn met hun portefeuille. Ze willen er dan ook graag mee kunnen werken en bijgevolg het gevoel hebben dat ze er echt een verschil mee kunnen betekenen. Toch is het zo dat het net de passieve beleggingsportefeuilles zijn die globaal gezien het meeste rendement opleveren. Hoe komt dat nu precies? Dat laten we je graag ontdekken door middel van de onderstaande informatie!

Wat is passief beleggen?

Er zijn verschillende kenmerken die we kunnen toeschrijven aan passief beleggen. Voor passieve beleggers geldt in eerste instantie dat ze de markt volgen. Met andere woorden, het is niet de bedoeling van deze investeerders om het gemiddelde rendement van de markt te verslaan. In plaats daarvan omarmen ze de capaciteit en mogelijkheden van de markt om een degelijk rendement te kunnen boeken. Het is mede omwille van deze reden dat passieve beleggers er bijvoorbeeld om bekend staan zeer vaak te investeren in een zogenaamde ETF of ‘Exchange Traded Fund’. 

Niet alleen is het zo dat een passieve belegger zijn vertrouwen stelt in de markt, daarnaast wil hij bovendien bij voorkeur zo weinig mogelijk omkijken hebben naar de portefeuille. Het moet dan ook als het ware een op zichzelf draaiend geheel zijn dat geen of in ieder geval zeer weinig aandacht vereist. Het spreekt voor zich dat periodiek bijkopen wel steeds tot de mogelijkheden behoort, maar in het merendeel van de gevallen blijft het daar dan ook bij. Het actief beheren van de portefeuille is er in ieder geval zoals de naam van deze manier van beleggen laat vermoeden niet bij. 

Waarom liggen de rendementen bij passief beleggen gemiddeld hoger?

We begrijpen best dat veel mensen de voorkeur geven aan het actief beheren van hun beleggingsportefeuille. Dit gezegd hebbende is het zo dat je er wel rekening mee moet houden dat je op deze manier zelden de hoogste rendementen zal weten te behalen. Er zijn verschillende zaken die ervoor zorgen dat het rendement van de actieve belegger vaak beperkt blijft, namelijk:

  1. Er vinden veel vaker dan bij passieve beleggers impulsaankopen en verkopen plaats;
  2. Er wordt veel meer gehandeld waardoor er veel meer kosten worden gemaakt; 

De belangrijksten zaken die het meeste knagen aan de rendementen die je kan behalen met beleggen zijn de kosten die je moet betalen. Voor werkelijk elke transactie die er op de beurs gebeurt geldt dan ook dat er een bepaalde kostprijs voor moet worden betaald. Dit is echter niet alles. Daarnaast is het ook zomaar mogelijk dat een broker een bepaalde commissie in rekening brengt en moet je ook nog eens aansluitingskosten betalen voor de beurzen waar je bij bent aangesloten. 

Uiteraard spreekt het voor zich dat ook passieve beleggers niet onder alle kosten uit komen. De jaarlijkse beurskosten zijn bijvoorbeeld te betalen voor elk type belegger, ongeacht of ze nu over een actief of een passief karakter beschikken. Toch zijn de kosten waar passieve beleggers mee worden geconfronteerd merkelijk lager in vergelijking met de actieve beleggers. Dit gecombineerd met het feit dat een passieve belegger veelal belegt in waarde-aandelen die ook nog eens een dividend uitkeren zorgt ervoor dat er vaak veel aantrekkelijkere rendementen kunnen worden behaald.

Zijn er dan helemaal geen nadelen verbonden aan passief beleggen?

Tot slot stellen mensen zich uiteraard ook niet zelden de vraag of er dan helemaal geen nadelen zijn verbonden aan passief beleggen. Dat hangt er een beetje vanaf wat jij aanziet als nadelen. Een punt dat vaak wordt aangehaald is dat passieve beleggingen op emotioneel vlak geen moeilijkheden met zich meebrengen tot het moment aanbreekt waarop de beurs in woelig vaarwater terecht komt. Zolang er zich overal groene cijfers blijven aftekenen is er natuurlijk niets aan de hand. Op het moment dat die cijfers bloedrood kleuren gaat de emotie veelal toch een belangrijke rol spelen. 

Naast bovenstaande is het zo dat passief beleggen over het algemeen ook als behoorlijk saai wordt ervaren. In principe heb je namelijk helemaal geen omkijken naar je portefeuille. Het staat er maar en het doet haar ding, maar daar blijft het dan vervolgens ook bij. Voor wie op zoek is naar wat meer actie en spanning zal actief beleggen wellicht net wat aantrekkelijker ogen. Op welke manier jij uiteindelijk gaat beleggen zal dus wellicht vooral worden ingegeven door je persoonlijke voorkeur.

Periodiek beleggen in ETF's, wat zijn de voordelen?

Meer dan ooit in het verleden is het zo dat er op de beurs tal van verschillende soorten beleggingsproducten zijn terug te vinden waarin je kan investeren. De tijd dat beleggers alleen maar een positie konden innemen in aandelen en / of ETF’s behoort dan ook reeds lang tot het verleden. Voor ongelofelijk veel investeerders geldt dat ze tegenwoordig kiezen voor periodiek beleggen in ETF’s. Dit is het gevolg van het feit dat er menig aantal interessante voordelen zijn verbonden aan het uitvoeren van een investering in deze beleggingsproducten. Ben jij ook benieuwd naar wat periodiek beleggen in ETF’s nu precies zo interessant maakt? Wij hebben de meest interessante voordelen waar je hierbij op kan rekenen hier op deze pagina alvast even voor je op een rijtje gezet. 

Beleggen in een ETF garandeert je meteen van een enorme spreiding

Voor de beleggersmarkt geldt dat ze tegenwoordig werkelijk veel toegankelijker is dan vroeger. Dit heeft ervoor gezorgd dat door de jaren heen ook steeds meer particuliere beleggers de weg naar de beurs hebben gevonden. De komst van ETF’s heeft daar zeker een niet onbelangrijke bijdrage aan geleverd. Vroeger was het zo dat mensen vaak werden afgeschrikt door de beurs omdat ze het vermoeden hadden dat je er alleen maar in kon beleggen wanneer je over een groot vermogen beschikte. Deze veronderstelling werd in de hand gewerkt door de hoge kosten die vaak werden aangerekend op bijvoorbeeld aandelen die werden aangekocht of verkocht. 

Niet alleen de kosten zorgden ervoor dat vooral gefortuneerde partijen de beurs betraden. Wat namelijk bovendien ook te denken van het feit dat je reeds een aardig bedrag voor handen moest hebben om een goede spreiding in je portefeuille te kunnen realiseren? Het wordt immers nooit aangeraden om al je eieren in hetzelfde mandje te leggen, in tegendeel. Door periodiek in te stappen in een ETF kan je meteen vanaf de eerste euro die je gaat beleggen rekenen op een indrukwekkende spreiding. Dit doorgaans niet alleen over verschillende bedrijven, maar veelal ook nog eens over diverse sectoren. Voor beleggers met een klein vermogen kan periodiek beleggen in een ETF dan ook zeker en vast bijzonder interessant zijn. 

De kosten voor beleggingen in ETF’s liggen vaak merkelijk lager

Eerder op deze pagina hebben we het reeds gehad over de kosten die veelal worden aangerekend op beleggingen. Wat dit betreft zal je kunnen vaststellen dat de kosten voor instappen in een ETF doorgaans merkelijk lager liggen in vergelijking met de kosten die je moet betalen voor een belegging in bijvoorbeeld aandelen. Bovendien geldt voor verschillende brokers dat ze er een zogenaamde “kernselectie” op nahouden. Wanneer een ETF deel uitmaakt van een dergelijke kernselectie is het mogelijk dat instappen kan worden aangeboden tegen een significante korting of zelfs helemaal zonder kosten. Veelal is het wel zo dat er slechts een beperkt aantal transacties op maandbasis in worden toegestaan. Hoe dan ook, indien jij een belegger bent die de kosten voor zijn of haar beleggingen graag tot een absoluut wil inperken kunnen ETF’s ook zeker het overwegen waard zijn.

Door periodiek in te stappen kan je het koersrisico danig beperken

Beleggen brengt altijd de nodige risico’s met zich mee. Of je er nu voor kiest om te beleggen in aandelen of in bijvoorbeeld ETF’s maakt op dat vlak in de basis niet zoveel verschil. Eén van de belangrijkste risico’s waarmee je wordt geconfronteerd is het zogenaamde koersrisico. Ben je ingestapt tegen een bepaalde koers en gaat de waarde van het aandeel of de ETF vervolgens hard onderuit? Dan kan je daardoor meteen tegen een stevig verlies aankijken. Wanneer je periodiek gaat investeren in een ETF, bijvoorbeeld door middel van de dollar cost average methode, is het mogelijk om dit koersrisico aanzienlijk te beperken. In het bijzonder voor mensen die beleggen met een lange termijn horizon geldt dat ze net hierdoor ’s nachts een flink stuk geruster kunnen slapen.

Je kan in bepaalde gevallen ook nog eens rekenen op een dividend

Tot slot is er nog een extra interessant voordeel waar je mogelijks op kan rekenen bij periodiek beleggen in een ETF. Het is namelijk in de praktijk zo dat je bij bepaalde ETF’s ook nog eens kan rekenen op de uitbetaling van een bepaald dividend. Dit geldt onder meer voor de razend populaire Vanguard VWRL All-world ETF, maar ook voor bijvoorbeeld de Vanguard S&P500 ETF. Echt rijk zal je van deze dividenden niet worden, maar wanneer je ervoor kiest om ze te gaan herinvesteren spreekt het voor zich dat je op deze manier wel een aantrekkelijke, financiële meerwaarde kan realiseren voor je portefeuille over de lange(re) termijn. Let wel, niet voor alle ETF’s geldt dat ze een dividend uitkeren. Bovendien is het ook mogelijk dat ze het dividend niet uitkeren, maar automatisch verrekenen in de koers. Dit moet je dus altijd even grondig controleren voordat je in gaat stappen in een bepaalde ETF. De keuze op vlak van ETF’s die je dan zal maken is uiteraard vooral heel persoonlijk.

Wat maakt Dividend Aristocrats interessante investeringen?

Op het moment dat je gaat beleggen in dividendaandelen kies je als belegger voor een investering in enkele van ’s werelds grootste en veelal ook meest betrouwbare bedrijven. Dit gezegd hebbende is het zo dat de marktomstandigheden voor bedrijven die dividendaandelen of waarde-aandelen uitgeven kunnen veranderen. Op het ogenblik dat, dat gebeurt kan dat leiden tot een verandering in momentum. Zelfs ’s werelds grootste bedrijven kunnen op een bepaald ogenblik gedwongen worden om een dividendverlaging door te voeren of zelfs hun dividend (tijdelijk) te schrappen. Een mooi voorbeeld van een periode waarin dat is gebeurd was de Coronapandemie van 2020. Heel wat beleggers zagen daardoor plots een significant gedeelte van de meerwaarde op hun aandelenportefeuille in rook opgaan. Helemaal voorkomen kan je een dergelijke situatie eigenlijk nooit, maar door te investeren in Dividend Aristocrats kan je het risico wel danig verlagen. 

Wat zijn Dividend Aristocrats?

Wanneer we het hebben over de echte Dividend Aristocrats spreken we over bedrijven die er in zijn geslaagd om gedurende een termijn van zomaar even 25 achtereenvolgende jaren niet zomaar een dividend, maar wel een groeiend dividend uit te betalen. Voor het merendeel van de beleggers geldt dat ze altijd een bepaalde vorm van zekerheid willen inbouwen in hun beleggingsportefeuille. Het is namelijk zo dat tijdens elke cyclus van de beurs een crash voorkomt. Des te langer het duurt voordat je portefeuille daarvan herstelt, des te groter de uiteindelijke verliezen kunnen zijn. Dat is bovendien nog niet alles. Daarnaast is het zo dat groeiaandelen altijd een significant groter risico met zich meebrengen in vergelijking met dividendaandelen. De kans dat de Apple’s en bijvoorbeeld de Johnson & Johnsons van deze wereld ooit gaan verdwijnen is namelijk wel erg klein. 

Wat maakt beleggen in Dividend Aristocrats zo’n interessante investering?

Voor enkele van ’s werelds bekendste en tevens ook meest vermogende beleggers geldt dat ze zweren bij beleggen in Dividend Aristocrats. Er zijn verschillende redenen die daarvan aan de basis liggen. Het gaat hierbij om de redenen zoals hieronder aangegeven: 

  1. Dividend Aristocrats behoren doorgaans tot enkele van ’s werelds grootste bedrijven; 
  2. Je bent bijna verzekerd van een aantrekkelijk dividend dat periodiek wordt uitbetaald; 
  3. Het dividend dat wordt uitbetaald kent een betrouwbare stijging; 

Onder meer ’s werelds bekendste belegger Warren Buffett heeft in het verleden meermaals aangegeven te zweren bij het beleggen in dividendaandelen. Daarbij gaat het in het bijzonder om dividendaandelen die worden uitgebracht door Dividend Aristocrats. Op deze manier is hij namelijk niet alleen (min of meer) verzekerd van een degelijke groei over tijd, daarnaast is het ook nog eens zo dat er kan worden gerekend op een betrouwbaar passief inkomen dat doorgaans ook nog eens stelselmatig toeneemt. 

Moet je er altijd voor kijken in de richting van Amerikaanse aandelen?

Op het ogenblik dat mensen praten over Dividend Aristocrats is het in de praktijk veelal zo dat men het heeft over enkele van de grootste Amerikaanse bedrijven die veelal deel uitmaken van de zogenaamde S&P 500 index. Betekent dit dat er buiten de Verenigde Staten geen Dividend Aristocrats bestaan? Toch wel. Wanneer je graag zou willen investeren in dergelijke bedrijven, maar je, je beter voelt bij een Nederlands bedrijf zou je daarvoor kunnen kijken in de richting van:

  • Wolters Kluwer; 
  • Unliver; 
  • RELX; 
  • ASML; 
  • Vopak;

Belangrijk om rekening mee te houden is dat in Europa de term ‘Dividend Aristocrats’ anders wordt gebruikt en ingevuld dan in de Verenigde Staten het geval is. Voor Europese aandelen geldt dan ook dat ze deze titel veelal reeds toegekend krijgen nadat ze tien achtereenvolgende jaren een groeiend dividend hebben uitbetaald. Wanneer je gaat investeren in één van deze bedrijven kan je dus wel rekenen op een betrouwbaar, groeiend dividend, maar het is toch allemaal net wat minder indrukwekkend dan de geschiedenis die sommige Amerikaanse bedrijven kunnen voorleggen. 

Het herbeleggen van je dividenden uit Dividend Aristocrats

Door te investeren in Dividend Aristocrats ben je dus zo goed als verzekerd van een mooi dividend dat door de jaren heen ook nog eens een mooie groei kan laten optekenen. Op het ogenblik dat het dividend wordt uitbetaald zijn er eigenlijk twee verschillende zaken die je kan doen. In eerste instantie is het mogelijk om deze dividenden aan te wenden om bijvoorbeeld periodieke kosten mee te betalen. Zo kan je een rijker leven leiden zonder dat je daarvoor extra moet werken. Voor heel wat investeerders geldt echter dat ze de keuze maken om de ontvangen dividenden te herbeleggen. Op deze manier groeit hun beleggingsportefeuille niet alleen, daarnaast worden ook de dividenden die worden uitbetaald alsmaar meer. In het bijzonder voor mensen die graag willen kunnen genieten van een zo hoog mogelijk passief inkomen kan het herbeleggen van dividenden zeer interessant zijn.

Beleggen in goud en zilver, hoe interessant is het echt?

Op het moment dat je gaat beleggen is het altijd van belang om een zo evenwichtig mogelijke beleggingsportefeuille te realiseren. Dit betekent dat je er bij voorkeur niet voor kiest om al je eieren in hetzelfde mandje te leggen. Doe je dat wel en gaat het specifieke segment van de markt waarin jij hebt geïnvesteerd onderuit? Dan zal je al snel tot de conclusie komen dat dit je beleggingsportefeuille stevig in het rood kan drukken. Wat echter wanneer de volledige markt door bijvoorbeeld een crash onderuit gaat? Ook in dat geval zal je willen kunnen rekenen op een stukje (extra) zekerheid in je portefeuille. Edelmetalen zoals goud en zilver zouden daarvoor kunnen zorgen.

Hoe beleggen in goud en zilver?

Wanneer je een belegging overweegt in goud of zilver zijn er eigenlijk twee verschillende mogelijkheden die je daarvoor kan aanwenden. In eerste instantie is het zo dat je ervoor kan kiezen om te beleggen in edelmetalen op papier. Hier zijn zowel voor- als nadelen aan verbonden. Omwille van het feit dat voor veel mensen goud en zilver worden aanzien als een veilige haven in tijden van financiële en economische crisis wordt het aangeraden om deze fysiek aan te houden. Op deze manier ben je per definitie nooit afhankelijk van een derde vertrouwenspartij. Let wel, in bepaalde gevallen is dit een factor die ook speelt wanneer je toch belegt in fysieke edelmetalen. Daarover echter verder op deze pagina meer. Indien je kiest voor een belegging in goud en zilver op papier heb je vooral als belangrijkste voordeel dat je een gerealiseerde meerwaarde direct kan verzilveren. Bovendien zal je ook niet geconfronteerd worden met de praktische problemen die het fysiek aanhouden van zilveren en gouden munten en muntbaren met zich meebrengt.

Kies jij er uiteindelijk voor om een stukje van het vermogen dat je hebt verzameld te gaan investeren in fysieke edelmetalen? Dan realiseer je op die manier een flink stukje kapitaalbehoud in tijden van niet alleen economische crisis, maar ook inflatie. Het is dan ook zo dat een investering in de twee belangrijkste edelmetalen in het bijzonder wordt beschouwd als een vorm van kapitaalbehoud. De nadruk ligt hierbij dus niet op het realiseren van een grote winst zoals wel het geval is bij beleggingen die gebeuren in bijvoorbeeld aandelen, ETF’s en ga zo maar door. Dit kan op het eerste zicht misschien een beetje saai zijn, maar wanneer de economie in het slob zit zal je ongetwijfeld tevreden zijn dat je toch nog kan vertrouwen op gemoedsrust die edelmetalen dan weten te bieden.

Kan je er daadwerkelijk een meerwaarde mee realiseren?

Een belangrijke vraag die elke investeerder of belegger in goud en zilver zich stelt heeft betrekking tot het feit of je met deze vorm van beleggen nu wel of geen meerwaarde kan realiseren. Dat is zeker het geval. Zowel voor de prijs van zilver als voor de prijs van goud geldt namelijk dat ze door de jaren heen aanzienlijke fluctuaties hebben meegemaakt. Dat heeft ervoor gezorgd dat er heel wat mensen toch best een aardig rendement op hebben weten te realiseren. Dat gezegd hebbende is het tegelijkertijd wel zo dat je niet altijd in staat bent om vrij eenvoudig de gerealiseerde meerwaarde op je investering te verzilveren. Dit geldt in het minst voor mensen die de keuze hebben gemaakt om te investeren in fysieke edelmetalen… nochtans wordt dit zoals eerder benadrukt wel aangeraden. 

De meerwaarde die je hebt weten te behalen op je investeringen in zilver en goud kan in principe pas worden verzilverd op het moment dat je er daadwerkelijk voor kiest om te verkopen. Heb je op papier geïnvesteerd in edelmetalen, maar heb je geen fysieke voorraad? Dan kan je met een druk op de knop je meerwaarde verzilveren. Wanneer je hebt gekozen voor een investering in fysieke munten of muntbars wordt dat natuurlijk een stuk minder voor de hand liggend. Dit is dan ook zeker een afweging die je altijd zal moeten maken. Dit gezegd hebbende blijft het wel degelijk zo dat een investering in fysieke edelmetalen globaal gezien als het interessantst wordt bestempeld.

Is goud en zilver dan vooral een vorm van kapitaalgarantie?

Het spreekt voor zich dat de economie van onze planeet niet altijd floreert. Verschillende gebeurtenissen kunnen er dan ook voor zorgen dat meteen een significant gedeelte van de economie onderuit gaat. Ook in dergelijke periodes spreekt het voor zich dat je toe zal willen zien op het behoud van je vermogen. Dat is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Welke zaken kunnen er je nu namelijk op dat vlak de garantie bieden waar je naar op zoek bent? Door een stukje van je vermogen te investeren in goud en / of zilver zal je kunnen vaststellen dat je toch een soort van baken creëert tegen een economische recessie. In tijden waarin de economie het slecht doet en de beurs bijgevolg vaak op een dieptepunt staat floreren edelmetalen als goud en zilver. Het mag dan ook duidelijk zijn, een stukje van je vermogen in deze edelmetalen beleggen is de moeite waard.

Ook een goede methode voor succesvol beleggen is de Trading Navigator

De Trading Navigator methode werd ontwikkeld door dr. Harm van Wijk. Harm is de beheerder van de grootste beleggerscommunity van de BeNeLux: Beleggen.com .

Hij ontwikkelde de Trading Navigator methode vanuit zijn jarenlange ervaring en expertise op het gebied van beleggen. Ook Harm heeft grote verliezen geleden op de beurs en dat was voor hem de aanleiding om een methode te gaan ontwikkelen die wel bewezen succesvol is.

Ben je benieuwd naar de methode van Harm? Meld je dan hier aan voor een gratis online webinar waarin Harm precies uitlegt hoe de methode werkt en waarom ze succesvol is.

Crypto Master Class

6 verstandige stappen voor de financiële toekomst van drukbezette boom...

Virtueel Beleggen
2 years ago

Trading Navigator Methode

Virtueel Beleggen
3 years ago

9 principes die essentieel zijn voor elke succesvolle belegger

Virtueel Beleggen
3 years ago

5 Slimme manieren om in groene energie te investeren

Virtueel Beleggen
2 years ago

DEGIRO als onze keuze voor beste online broker

Virtueel Beleggen
2 years ago